КАНО за греење

Office: бул. Ј.Сандански бр.79а лок. 28 сутерен (Аеродром зградата на телекабел) 

 

А. Од каде неговата економичност во толкавамера?

Приодот кон загревањето на водата низрадијаторите е сосема поинаков од досегашниот метод. Во досегашната пракса,сите познати системи за парно греење (котли на нафта, струја, гас, мазут,дрва), значи сите ја греат водата ДИРЕКТНО , а кано системот не ја грее водататуку ја тера да  САМАТА ДА СЕ ГРЕЕ т.е.да ослободи топлинска енергија триејки ги молекулите на водата еден од руг.Сличен е ефектот на триење на рацете (дланките) една од друга. Ако ги затриетеедна од друга ќе осетите топлина на нив.

 

Б. Какво е ова греење и што треба за него?

Овој систем е за радијаторско (парно) греење.Ова е котел кој е со многу мали димензии во споредба со другите котли, зафаќапремалку простор и е идеален за сите типови на простор за греење, било да е тоастан, куќа, деловен простор, магацин, хангари и слично. Поради неговитеневеројатно мали димензии го прави погоден за секаков вид на простор. Може дасе монтира било каде во просторот (еден елемент во кујна, позади врата воходник, во купатило до веш машината, под скали или помошниот-гостинскиоттоалет).

В. Дали може на постоечко парно да се монтира?

Безоглед дали имате веќе парно инсталација или не, како што е опишано веќе, овојсистем е замена на постоечките котли, а тоа значи дека радијаторскатаинсталација не е специјална за него туку стандардно како и кај сите други.Дотолку битно е само да биде правилно изведена, без оглед дали се работи занадворешна инсталација, сокриена под кошулица или пак вертикална инсталција(вертикали за повеќе спратови). Тоа значи дека ако веќе имате поставеноинсталација и радијатори КАНО системот може да се поврзе на таа инсталација, дасе тргне постоечкиот котел и да се поврзе со инсталацијата или пак едноставнода се додаде на другите системи (и тие да останат во функција). Ако пак сте натоплификација може да се исклучи доводот од нив и на негово место да сеприклучи КАНО системот

како грее?како функционира?изглед
© KANO EKO SISTEMI 2009 | Сите права се задржани | Изработено од DOGON